Zapomněli jste své přihlašovací údaje?

Jsme jednotným komunikačním kanálem mezi našimi členy a orgány veřejné správy

Jednou z našich největších priorit jsou podněty našich členů. Tyto podněty odborně posuzujeme a následně je komunikujeme se zástupci veřejné správy. Iniciativu naši a našich členů se dále snažíme sjednocovat, abychom zamezili rozdrobenosti komunikace mezi jednotlivými členy a státními úřady a abychom co možná nejlépe dosáhli uskutečnění našich společných zájmů. Těmi jsou zejména rozvoj celého sektoru, odpovědné hraní a s tím spojená ochrana práv jednotlivce.

Tyto hlavní body se pak snažíme prosazovat i v rámci legislativního procesu, kde jsme členem diskuzí přijímání nových právních předpisů a metodik, které se úzce dotýkají oblasti hazardních her. Našimi partnery v těchto diskuzích jsou pak především Ministerstvo financí, odbor hazardních her MF, ale i další ministerstva.

Dále pořádáme veřejné tiskové konference, kde informujeme širokou veřejnost o novém vývoji v oblasti hazardních her, zejména v souvislosti s legislativním vývojem u nás. Spolupracujeme také s největšími medii u nás, které tyto tiskové konference dále komunikují.

TOP