Zapomněli jste své přihlašovací údaje?

Rozvíjíme společně
regulaci hazardních her

Institut pro regulaci hazardních her

Činnosti IPRH

Cílem IPRH je usilovat o jednotný a koncepční rozvoj regulace provozování hazardních her na území České republiky v souladu se zákonem č. 186/2000 Sb., o hazardních hrách. 

Zpracováváme podněty všech našich členů, odborně je systematizujeme a následně je efektivně komunikujeme se zástupci veřejné správy.

Vytváříme analýzy a stanoviska týkající se provozování hazardních her a jejich právní regulace. 

Pořádáme pravidelné schůze odborných skupin

IPRH pořádá v pravidelných intervalech schůzi zástupců všech zásadních odborných skupin. Svoji odbornou skupinu provozovatelé kursových sázek, technické a živé hry, loterií, zkušeben a výrobců. 

Institut pro regulaci hazardních her

Vznik IPRH je vyjádřením dlouholeté vize zakladatelů o vytvoření platformy sdružující subjekty podnikající v sektoru hazardních her, která jednotně prosazuje jejich zájmy, je díky své profesní odbornosti a autoritě přirozeným partnerem k diskusi s orgány veřejné správy, přispívá k vyhodnocování dopadů přijatých právních předpisů,  přípravuje analýzy týkající se provozování hazardních her a jejich právní regulace. Širším cílem je umožnění jednotného dialogu mezi orgány státní správy a podnikateli v prostředí, jakož i rozvoj vzdělanosti a odbornosti v rámci hazardních her.

Sdružuje subjekty

podnikající dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Vytváříme analýzy

týkající se provozování hazardních her a jejich právní regulace.

Máte zájem se stát členy?

Kontaktuje nás, chcete-li vědět více informací

TOP