Zapomněli jste své přihlašovací údaje?

Jak se stát členem IPRH?

Členství v Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) je zcela dobrovolné a přináší s sebou řadu výhod.

Členem IPRH se může stát pouze právnická osoba, která je:

a) provozovatelem hazardních her ve smyslu ust. § 6 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (dále jen jako ZHH), a to buď na na základě platného základního povolení vydaného Ministerstvem financí ČR, nebo na základě ohlášení dle ust. § 105 ZHH, nebo

b) pověřenou osobou dle ust. § 110 odst.1 ZHH, a to na základě platného a účinného pověření dle ust. § 110 odst. 2 ZHH, nebo

c) vyrábějí softwarové a hardwarové vybavení určené pro legální provozovatele hazardních her na území České republiky.

Pokud se chcete stát členem IPRH, je třeba podat písemnou žádost. Žádost musí obsahovat zejména jasnou identifikaci osoby, která ji podává, musí být příslušnou osobou řádně schválena, datována a podepsána. Přílohou je přílohou výpis z obchodního rejstříku. Každá přihláška musí obsahovat druh členství o které osoba žádá.

Členství v IPRH je trojího druhu: zakládající, řádné, čestné a partnerské. 

O žádosti rozhoduje představenstvo IPRH a své rozhodnutí sděluje uchazečům písemně.

Členství v IPRH vznikne na základě splnění dvou kumulativních podmínek:

  1. rozhodnutí o přijetí žádosti představenstvem IPRH,
  2. zaplacení členského příspěvku za určené období.

Členský příspěvek se hradí převodem na bankovní účet IPRH.

Výši členského příspěvku každoročně (nejpozději do 31.12 předchozího roku) určuje představenstvo IPRH.

Členství ve spolku je vázáno na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce.

Chci si nechat zaslat přihlášku

Institut pro regulaci hazardních her (dále jen IPRH) je samosprávnou a nezávislou organizací s dobrovolnou účastí. Hlavním cílem IPRH je usilovat o jednotný a koncepční rozvoj regulace hazardních her v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

Pokud máte zájem o zaslání přihlášky, vyplňte prosím žádost níže.

TOP