Evropské příjmy z hazardních her meziročně vzrostly, ale jsou stále na hony vzdáleny době před pandemií

Celkové příjmy evropského trhu s hazardními hrami se v roce 2021 zvýšily o 7,5 %, což je zapříčiněno zejména 19 % růstem on-line hraní. Ve srovnání s rokem 2019 se však celkové příjmy trhu s hazardními hrami propadly o 13 %, neboť na značnou část trhu stále dopadají nejrůznější omezení přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.

Stejně jako v mnoha jiných odvětvích měla pandemie Covid-19 výrazný dopad i na celoevropský trh s hazardními hrami. Což se projevilo i na celkových ekonomických výsledcích za roky 2020 a 2021. Z dat je zřejmé, že ani silný růst on-line hraní není schopen plně nahradit výpadky kamenných heren a kasin, zapříčiněné nucenými omezeními, v souvislost s šířením Covid-19.

Společnost H2 Gambling Capital shromáždila data mapující ekonomické výsledky trhů s hazardními hrami všech 27 států Evropské unie a Velké Británie v uplynulých letech a současně představila predikci na nejbližší roky. Tudíž si můžeme udělat jasnou představu o celkových evropských výsledcích.

Podle shromážděných dat, celkové příjmy z hazardních her v Evropě v roce 2021 meziročně vzrostly o 7,5 % na 87,2 miliard EUR GGR. Jak již bylo výše zmíněno, jedná se ve srovnání s rokem 2019 o pokles o 13 %. Příjmy z on-line hazardních her v Evropě v roce 2021 vzrostly o 19 % na 36,4 mld. EUR GGR. Přestože i kamenné herny a kasina zaznamenaly v loňském roce mírný meziroční růst o 0,4 % na 50,8 mld. EUR GGR, stále se jedná o 32 % propad ve srovnání s výsledky v předpandemickém roce 2019.

Lze hledat nějaká pozitiva?

Pozitivní zprávou je, že podíl legálních a regulovaných on-line hazardních her roste. V roce 2021 byl evropský on-line trh s hazardními hrami z 82,7 % tvořen onshore společnostmi. Tedy společnostmi, které jsou registrované v jurisdikcích, nepatřících mezi daňové ráje. Což ve výsledku znamená, že přes čtyři pětiny evropského on-line hazardního hraní, podle příjmů, se odehrává na webových stránkách nebo v aplikacích, které jsou legální a regulované v zemi, kde k provozování dochází. Zatímco 17,3 % on-line hazardních her probíhá v rámci tzv. offshore trhu, který tvořen společnostmi bez patřičných povolení a se sídly v daňových rájích.

Hlavní příčinu, proč v roce 2021 došlo k nárůstu onshore trhu, lze hledat zejména v otevření regulovaného on-line trhu v Nizozemsku.

Které on-line hazardní hry jsou nejpopulárnější?

Sázení na sport, volby a další události patří v Evropě mezi nejoblíbenější on-line hazardní hry vůbec. Se 40 % GGR je kursové sázení jasnou jedničkou. Druhé v pořadí jsou kasinové hry, které s nemalým odstupem tvoří 34 % GGR v on-line hrách. A žebříček pomyslných stupňů vítězů uzavírají loterie se 17 % GGR.

Růst on-line hraní pokračuje, sázení na mobilu přebírá kontrolu

Očekává se, že růst evropského trhu s on-line hazardními hrami bude pokračovat a pandemie jeho tempo jen urychlí. Dle předpokladů by on-line GGR měla růst o 9 % ročně a do roku 2026 by měla dosáhnout podílů 41 %. Přitom podíl v roce 2019 byl 26 %. Dalším sledovaným trendem, je rostoucí využívání mobilních zařízení (telefonů a tabletů) pro on-line hraní hazardních her. Podíl sázek z mobilních zařízení v loňském roce poprvé v Evropě tvořil většinu (50,5 %) u on-line kursového sázení. V roce 2026 by již 61,5 % podaných kursových sázek mělo být podáno prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného zařízení.