Sekce pro výrobce hardwarového a softwarového vybavení

Vedoucí sekce:

Mgr. Václav Ulrich, Ph.D.

E-mail:  ulrich@iprh.cz
Telefon:  +420 606 673 360