Sekce pro pověřené osoby k odbornému posuzování

Vedoucí sekce:

Mgr. Petra Razím Ďurovičová

E-mail:  durovicova@iprh.cz
Telefon:  +420 728 756 542